Venin de albine

Veninul de albine - este un produs biologic propriu al albinei şi nu face parte din produsele colectate de albine de pe plante. El este sintetizat în glandele de venin ale mătcii şi ale albinelor lucrătoare şi păstrat în sacii de venin.

Pentru apărarea cuibului şi ca armă de autoapărare albinele folosesc acul, aflat la extremitatea abdomenului.

Pentru obţinerea unei producţii comerciale se foloseşte curentul electric ca excitant artificial şi sticla ca substrat solid în care acele nu pot pătrunde. În acest caz albina îşi lasă veninul fără să moară.

Utilizarea veninului de albine

El a fost şi continuă să fie considerat ca cel mai bun produs biologic împotriva reumatismului. Veninul de albine se foloseşte pe larg sub formă de preparate medicamentoase fabricate în industria farmaceutică şi în stare proaspătă - prin înţepături, modul de administrare fiind divers: frecţiuni, injecţii, inhalaţii, electroforeză, sub formă de înţepături directe de albine. El are un şir de proprietăţi terapeutice şi curative: proprietăţi antibiotice, antibacterian, antiinflamatoriu.

Proprietăţile terapeutice

Veninul de albine are însuşirea de a mobiliza forţele de apărare ale organismului uman. El stimulează funcţia hipofizei şi a glandei suprarenale. Stimularea suprarenalei de a elibera acest hormon cu acţiune antiinflamatoare, antialergică, antitoxică, este un mijloc eficient în lupta contra reumatismului. Stimularea prin venin intensifică şi activitatea secretoare a zonei centrale a suprarenalei care conduce la elaborarea de adrenalină cu rol deosebit în stimularea activităţii inimii, bronhodilataţii şi unele efecte metabolice, intensificând totodată şi elaborarea unor hormoni steroizi şi sexoizi. 

Contraindicaţii la aplicarea veninului de albine

Avertizare!!! Veninul de albine are potenţialul cel mai periculos dintre toate produsele apicole. Veninul de albine nu poate fi folosit în cazul apariţiei alergiei la veninul de albine. În cazul apariţiei lor lecuirea prin apipunctura sau cu ajutorul diferitor medicamente trebuie încetată.

Înaintea utilizării veninului de albine consultaţi-vă cu un specialist.

Lucrari luna curenta

  • prevenirea deranjării şi neliniştirii familiilor de albine, provocate de atacul şoarecilor, păsărilor de curte, ciocănitorilor, etc.;
  • supravegherea modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive săptămânale şi îndreptarea stărilor anormale constante;
  • îndepărtarea fără zgomot a zăpezii neafânate şi a gheţii de pe scândurile de zbor ale stupilor şi desfundarea urdinişurilor de albine moarte;
  • repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol, însârmarea şi fixarea fagurilor artificiali şi ramelor necesare pentru sezonul următor;
  • protejarea fagurilor clădiţi de rezervă precum şi a fagurilor cu miere de atacul rozătoarelor;
  • ridicarea nivelului profesional al apicultorului.