Venin de albine

Veninul de albine - este un produs biologic propriu al albinei şi nu face parte din produsele colectate de albine de pe plante. El este sintetizat în glandele de venin ale mătcii şi ale albinelor lucrătoare şi păstrat în sacii de venin.

Pentru apărarea cuibului şi ca armă de autoapărare albinele folosesc acul, aflat la extremitatea abdomenului.

Pentru obţinerea unei producţii comerciale se foloseşte curentul electric ca excitant artificial şi sticla ca substrat solid în care acele nu pot pătrunde. În acest caz albina îşi lasă veninul fără să moară.

Utilizarea veninului de albine

El a fost şi continuă să fie considerat ca cel mai bun produs biologic împotriva reumatismului. Veninul de albine se foloseşte pe larg sub formă de preparate medicamentoase fabricate în industria farmaceutică şi în stare proaspătă - prin înţepături, modul de administrare fiind divers: frecţiuni, injecţii, inhalaţii, electroforeză, sub formă de înţepături directe de albine. El are un şir de proprietăţi terapeutice şi curative: proprietăţi antibiotice, antibacterian, antiinflamatoriu.

Proprietăţile terapeutice

Veninul de albine are însuşirea de a mobiliza forţele de apărare ale organismului uman. El stimulează funcţia hipofizei şi a glandei suprarenale. Stimularea suprarenalei de a elibera acest hormon cu acţiune antiinflamatoare, antialergică, antitoxică, este un mijloc eficient în lupta contra reumatismului. Stimularea prin venin intensifică şi activitatea secretoare a zonei centrale a suprarenalei care conduce la elaborarea de adrenalină cu rol deosebit în stimularea activităţii inimii, bronhodilataţii şi unele efecte metabolice, intensificând totodată şi elaborarea unor hormoni steroizi şi sexoizi. 

Contraindicaţii la aplicarea veninului de albine

Avertizare!!! Veninul de albine are potenţialul cel mai periculos dintre toate produsele apicole. Veninul de albine nu poate fi folosit în cazul apariţiei alergiei la veninul de albine. În cazul apariţiei lor lecuirea prin apipunctura sau cu ajutorul diferitor medicamente trebuie încetată.

Înaintea utilizării veninului de albine consultaţi-vă cu un specialist.

Lucrari luna curenta

  • continuarea lărgirii cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine şi evoluarea culesurilor (introducerea de faguri clădiţi, faguri artificiali) şi aşezarea magazinelor sau corpurilor la ME pentru depozitarea nectarului;
  • menţinerea familiilor de albine puternice în stare activă prin ridicarea periodică de puiet căpăcit de la familiile puternice pentru întărirea familiilor slabe;
  • folosirea întregului potenţial al albinelor pentru secreţia de ceară, pentru asigurarea numărului de faguri clădiţi necesari valorificării culesurilor; 
  • pregătirea familiilor de albine şi transportul acestora pentru valorificarea în condiţii optime a culesului de la salcâm;
  • începerea lucrărilor de creştere a mătcilor;
  • anunţarea organelor locale pe raza carora sunt amplasate stupine la stupărit pastoral pentru luarea în evidenţă;
  • prevenirea intoxicării familiilor de albine cauzate de acţiunile de combatere a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură;
  • continuarea tratamentelor pentru combaterea puietului varos şi a locei europene şi americane.