Ceară

Ceara – este un produs natural secretat de glandele cerifere ale albinelor lucrătoare şi serveşte acestora ca materie primă la construirea fagurilor.

Clasificarea cerii după calitate

În funcţie de materia primă şi de tehnologia extragerii ceara de albine se poate clasifica în:

 1. Ceară de stupină – extrasă din faguri cu ajutorul cerificatorului solar, topitorului de ceară cu abur sau prin presarea la cald;  
 2. Ceară industrială – extrasă la cald cu ajutorul unor solvenţi, folosind reziduuri de faguri rezultaţi de la extracţiile anterioare şi se foloseşte numai în scopuri industriale. 

După proprietăţile organoleptice, ceara de albine se divizează în 4 clase de calitate:

 1. Calitatea superioară – acest sortiment de ceară provine din topirea capacelor rezultate la extracţia mierii. Culoarea este albă, uniformă în toată masa. Frământată între degete devine plastică. Este omogenă, transparentă, fără luciu.
 2. Calitatea I – provine din faguri reformaţi şi faguri vechi, de culoare mai deschisă. Culoarea este gălbuie până la galbenă, uniformă în toată masa. Este aproape fără gust şi are un miros plăcut. Structura este cristalină, cu granulaţie fină.
 3. Calitatea II - provine din faguri reformaţi şi faguri vechi prin presare la cald. Culoarea este galbenă, brun-deschisă, până la brun-închisă. În secţiuni are o structură cristalină cu granulaţie mijlocie.
 4. Calitatea III - provine din reziduuri de faguri vechi de culoare foarte închisă, este obţinută prin presare la cald sau dizolvarea acestora cu solvenţi. Culoarea este galben-portocaliu, cu reflexie roşietică până la brun-închis, sau neagră cu reflexie cenuşie. Structura este cristalină, cu granulaţie specifică mare. 

Întrebuinţarea cerii

Ceara de albine se foloseşte pe larg în apicultură la confecţionarea fagurilor artificiali (aproape 80 % din producţia totală de ceară).

O largă întrebuinţare a cerii este în cosmetologie şi farmaceutică. Ea este bază la producerea de unsori, la confecţionarea de plasture, lumânări, creme, ruj de buze, deodoranţi, etc. Ea este întrebuinţată în prepararea cremelor de înfrumuseţare şi este socotit un bun depilator. 

În medicină ceara este întrebuinţată la lecuirea strănutului alergic şi a astmei. Ceara este partea componentă a diferitor măşti hrănitoare, care redau pielii blândeţe, drăgălăşie, catifelare.

Ceara are şi alte întrebuinţări, se foloseşte ca materie primă în mai mult de 40 de ramuri: industria alimentară, chimică, optică, metalurgică, textilă, etc.

Lucrari luna curenta

 • continuarea recoltării şi extragerii mierii la culesurile de vară;
 • strâmtorarea, în caz de lipsă de cules, a urdinişului pentru evitarea furtişagului;
 • echilibrarea şi completarea rezervelor de hrană pentru iarnă;
 • deplasarea stupinelor la culesurile târzii de întreţinere;
 • eliberarea de miere a fagurilor destinaţi reformării prin descăpăcirea acestora după diafragmă;
 • controlarea calităţii proviziilor de miere în scopul identificării mierii de mană;
 • administrarea la hrăniri stimulente pentru intensificarea creşterii de puiet;
 • revizia familiilor de albine pentru îndreptarea stărilor anormale;
 • tratarea fagurilor de la rezerva stupinei contra gaselniţei;
 • executarea examenului general clinic al familiilor de albine şi aplicarea tratamentelor specifice.