Lucrări în Martie

 • stimularea şi supravegherea zborului general de curăţire;
 • efectuarea, în zilele călduroase, a reviziei de primăvară când se execută: curăţirea fagurilor, îndreptarea familiilor slabe, completarea rezervelor de hrană, uscarea materialelor izolatoare umede, strâmtorarea cuiburilor în special la familiile slabe şi mijlocii. Constatările facute se consemnează în carnetul de stupină; 
 • instalarea adăpostului cu apă şi eventual al unui al doilea adăpost cu apă şi adaos de sare (5 g sare la litru de apă);
 • recoltarea si trimiterea de probe de albine pentru analize de laborator. Executarea tratamentelor pentru combaterea varroozei si nosemozei;
 • obţinerea reparaţiilor de vetre de stupină la masivele melifere pentru practicarea stupăritului pastoral.

Lucrari luna curenta

 • continuarea recoltării şi extragerii mierii la culesurile de vară;
 • strâmtorarea, în caz de lipsă de cules, a urdinişului pentru evitarea furtişagului;
 • echilibrarea şi completarea rezervelor de hrană pentru iarnă;
 • deplasarea stupinelor la culesurile târzii de întreţinere;
 • eliberarea de miere a fagurilor destinaţi reformării prin descăpăcirea acestora după diafragmă;
 • controlarea calităţii proviziilor de miere în scopul identificării mierii de mană;
 • administrarea la hrăniri stimulente pentru intensificarea creşterii de puiet;
 • revizia familiilor de albine pentru îndreptarea stărilor anormale;
 • tratarea fagurilor de la rezerva stupinei contra gaselniţei;
 • executarea examenului general clinic al familiilor de albine şi aplicarea tratamentelor specifice.