Lucrări în Martie

 • stimularea şi supravegherea zborului general de curăţire;
 • efectuarea, în zilele călduroase, a reviziei de primăvară când se execută: curăţirea fagurilor, îndreptarea familiilor slabe, completarea rezervelor de hrană, uscarea materialelor izolatoare umede, strâmtorarea cuiburilor în special la familiile slabe şi mijlocii. Constatările facute se consemnează în carnetul de stupină; 
 • instalarea adăpostului cu apă şi eventual al unui al doilea adăpost cu apă şi adaos de sare (5 g sare la litru de apă);
 • recoltarea si trimiterea de probe de albine pentru analize de laborator. Executarea tratamentelor pentru combaterea varroozei si nosemozei;
 • obţinerea reparaţiilor de vetre de stupină la masivele melifere pentru practicarea stupăritului pastoral.

Lucrari luna curenta

 • continuarea lărgirii cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine şi evoluarea culesurilor (introducerea de faguri clădiţi, faguri artificiali) şi aşezarea magazinelor sau corpurilor la ME pentru depozitarea nectarului;
 • menţinerea familiilor de albine puternice în stare activă prin ridicarea periodică de puiet căpăcit de la familiile puternice pentru întărirea familiilor slabe;
 • folosirea întregului potenţial al albinelor pentru secreţia de ceară, pentru asigurarea numărului de faguri clădiţi necesari valorificării culesurilor; 
 • pregătirea familiilor de albine şi transportul acestora pentru valorificarea în condiţii optime a culesului de la salcâm;
 • începerea lucrărilor de creştere a mătcilor;
 • anunţarea organelor locale pe raza carora sunt amplasate stupine la stupărit pastoral pentru luarea în evidenţă;
 • prevenirea intoxicării familiilor de albine cauzate de acţiunile de combatere a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură;
 • continuarea tratamentelor pentru combaterea puietului varos şi a locei europene şi americane.