Navigation

Boli necontagioase

Puietul răcit – este o boală necontagioasă ce apare accidental. Se produce atunci când există un dezechilibru între cantitatea de puiet şi cantitatea de albine acoperitoare. Răcirea puietului poate avea loc şi ca urmare a manipulării incorecte a stupilor în special în lunile reci de primăvară.

Pentru a împiedica răcirea puietului se recomandă, în sezonul de primăvară, restrângerea cuibului familiilor de albine la numărul fagurilor bine acoperiţi de albine pentru a menţine în stupi temperatura corespunzătoare pentru creşterea puietului.

Intoxicaţiile albinelor - reprezintă problema actuală cea mai gravă a apiculturii. Intoxicaţiile albinelor sunt determinate de contactul sau ingestia de substanţe organice sau anorganice, care afectează profund metabolismul celular şi funcţiile vitale ale acestora şi provoacă intoxicaţii acute şi cronice ce creează un teren de minimă rezistenţă în faţa agresiilor agenţilor infecţioşi şi parazitari.  

Clinic intoxicaţiile acute se caracterizează prin:

 • mortalitatea masivă şi bruscă în timp scurt a albinelor în interiorul familiilor şi în afara lor, precum şi reducerea efectivului prin moartea în câmp a majorităţii albinelor culegătoare;
 • moartea albinelor şi puietului datorită polenului şi nectarului contaminate cu substanţe toxice aduse de albinele culegătoare;
 • pierderea repetată a albinelor culegătoare consecutiv folosirii repetate a pesticidelor în fitoprotecţie. 

Lucrari luna curenta

 • recoltarea şi extragerea mierii;
 • prevenirea roirii naturale şi formarea de familii noi;
 • continuarea lucrărilor de crestere a mătcilor;
 • umbrirea stupilor şi intensificarea ventilaţiei cuiburilor;
 • efectuarea controlului privind puterea şi starea sănătăţii familiilor de albine;
 • întărirea familiilor nou-formate cu puiet căpăcit şi albine tinere din familiile puternice predispuse a intra în frigurile roitului;
 • pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesurilor de vară;
 • transportul stupilor la pădure de tei şi floarea-soarelui;
 • aplicarea tratamentelor pentru loca europeană, americană şi puietul varos.