Navigation

Compose tips

input formats:
 • Filtered HTML:
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

   This site allows HTML content. While learning all of HTML may feel intimidating, learning how to use a very small number of the most basic HTML "tags" is very easy. This table provides examples for each tag that is enabled on this site.

   For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

   Tag DescriptionYou TypeYou Get
   Anchors are used to make links to other pages.<a href="http://apismd.com">Imperiul APIS</a>Imperiul APIS
   Emphasized<em>Emphasized</em>Emphasized
   Strong<strong>Strong</strong>Strong
   Cited<cite>Cited</cite>Cited
   Coded text used to show programming source code<code>Coded</code>Coded
   Unordered list - use the <li> to begin each list item<ul> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ul>
   • First item
   • Second item
   Ordered list - use the <li> to begin each list item<ol> <li>First item</li> <li>Second item</li> </ol>
   1. First item
   2. Second item
   Definition lists are similar to other HTML lists. <dl> begins the definition list, <dt> begins the definition term and <dd> begins the definition description.<dl> <dt>First term</dt> <dd>First definition</dd> <dt>Second term</dt> <dd>Second definition</dd> </dl>
   First term
   First definition
   Second term
   Second definition

   Most unusual characters can be directly entered without any problems.

   If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

   Character DescriptionYou TypeYou Get
   Ampersand&amp;&
   Greater than&gt;>
   Less than&lt;<
   Quotation mark&quot;"
 • Full HTML:
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

Lucrari luna curenta

 • supravegherea atentă a modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive şi îndreptarea stărilor anormale ivite;
 • curăţirea de zăpadă şi pregătirea vetrelor de stupină în vederea efectuării zborului de curăţire al albinelor, în zilele însorite şi favorabile zborului albinelor se înlătură împachetajul superior (salteluţele) şi capacul lăsând razele soarelui să încălzeasca direct podişorul;
 • completarea rezervelor de hrană şi începerea hrănirii stimulente a familiilor de albine după efectuarea zborului de curăţire de către acestea;
 • repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol;
 • trimiterea de probe de albine pentru analize de laborator în vederea verificării stării sanitare a familiilor de albine din stupină.