Ceară

Ceara – este un produs natural secretat de glandele cerifere ale albinelor lucrătoare şi serveşte acestora ca materie primă la construirea fagurilor.

Clasificarea cerii după calitate

În funcţie de materia primă şi de tehnologia extragerii ceara de albine se poate clasifica în:

 1. Ceară de stupină – extrasă din faguri cu ajutorul cerificatorului solar, topitorului de ceară cu abur sau prin presarea la cald;  
 2. Ceară industrială – extrasă la cald cu ajutorul unor solvenţi, folosind reziduuri de faguri rezultaţi de la extracţiile anterioare şi se foloseşte numai în scopuri industriale. 

După proprietăţile organoleptice, ceara de albine se divizează în 4 clase de calitate:

 1. Calitatea superioară – acest sortiment de ceară provine din topirea capacelor rezultate la extracţia mierii. Culoarea este albă, uniformă în toată masa. Frământată între degete devine plastică. Este omogenă, transparentă, fără luciu.
 2. Calitatea I – provine din faguri reformaţi şi faguri vechi, de culoare mai deschisă. Culoarea este gălbuie până la galbenă, uniformă în toată masa. Este aproape fără gust şi are un miros plăcut. Structura este cristalină, cu granulaţie fină.
 3. Calitatea II - provine din faguri reformaţi şi faguri vechi prin presare la cald. Culoarea este galbenă, brun-deschisă, până la brun-închisă. În secţiuni are o structură cristalină cu granulaţie mijlocie.
 4. Calitatea III - provine din reziduuri de faguri vechi de culoare foarte închisă, este obţinută prin presare la cald sau dizolvarea acestora cu solvenţi. Culoarea este galben-portocaliu, cu reflexie roşietică până la brun-închis, sau neagră cu reflexie cenuşie. Structura este cristalină, cu granulaţie specifică mare. 

Întrebuinţarea cerii

Ceara de albine se foloseşte pe larg în apicultură la confecţionarea fagurilor artificiali (aproape 80 % din producţia totală de ceară).

O largă întrebuinţare a cerii este în cosmetologie şi farmaceutică. Ea este bază la producerea de unsori, la confecţionarea de plasture, lumânări, creme, ruj de buze, deodoranţi, etc. Ea este întrebuinţată în prepararea cremelor de înfrumuseţare şi este socotit un bun depilator. 

În medicină ceara este întrebuinţată la lecuirea strănutului alergic şi a astmei. Ceara este partea componentă a diferitor măşti hrănitoare, care redau pielii blândeţe, drăgălăşie, catifelare.

Ceara are şi alte întrebuinţări, se foloseşte ca materie primă în mai mult de 40 de ramuri: industria alimentară, chimică, optică, metalurgică, textilă, etc.

Lucrari luna curenta

 • continuarea lărgirii cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine şi evoluarea culesurilor (introducerea de faguri clădiţi, faguri artificiali) şi aşezarea magazinelor sau corpurilor la ME pentru depozitarea nectarului;
 • menţinerea familiilor de albine puternice în stare activă prin ridicarea periodică de puiet căpăcit de la familiile puternice pentru întărirea familiilor slabe;
 • folosirea întregului potenţial al albinelor pentru secreţia de ceară, pentru asigurarea numărului de faguri clădiţi necesari valorificării culesurilor; 
 • pregătirea familiilor de albine şi transportul acestora pentru valorificarea în condiţii optime a culesului de la salcâm;
 • începerea lucrărilor de creştere a mătcilor;
 • anunţarea organelor locale pe raza carora sunt amplasate stupine la stupărit pastoral pentru luarea în evidenţă;
 • prevenirea intoxicării familiilor de albine cauzate de acţiunile de combatere a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură;
 • continuarea tratamentelor pentru combaterea puietului varos şi a locei europene şi americane.