Ceară

Ceara – este un produs natural secretat de glandele cerifere ale albinelor lucrătoare şi serveşte acestora ca materie primă la construirea fagurilor.

Clasificarea cerii după calitate

În funcţie de materia primă şi de tehnologia extragerii ceara de albine se poate clasifica în:

 1. Ceară de stupină – extrasă din faguri cu ajutorul cerificatorului solar, topitorului de ceară cu abur sau prin presarea la cald;  
 2. Ceară industrială – extrasă la cald cu ajutorul unor solvenţi, folosind reziduuri de faguri rezultaţi de la extracţiile anterioare şi se foloseşte numai în scopuri industriale. 

După proprietăţile organoleptice, ceara de albine se divizează în 4 clase de calitate:

 1. Calitatea superioară – acest sortiment de ceară provine din topirea capacelor rezultate la extracţia mierii. Culoarea este albă, uniformă în toată masa. Frământată între degete devine plastică. Este omogenă, transparentă, fără luciu.
 2. Calitatea I – provine din faguri reformaţi şi faguri vechi, de culoare mai deschisă. Culoarea este gălbuie până la galbenă, uniformă în toată masa. Este aproape fără gust şi are un miros plăcut. Structura este cristalină, cu granulaţie fină.
 3. Calitatea II - provine din faguri reformaţi şi faguri vechi prin presare la cald. Culoarea este galbenă, brun-deschisă, până la brun-închisă. În secţiuni are o structură cristalină cu granulaţie mijlocie.
 4. Calitatea III - provine din reziduuri de faguri vechi de culoare foarte închisă, este obţinută prin presare la cald sau dizolvarea acestora cu solvenţi. Culoarea este galben-portocaliu, cu reflexie roşietică până la brun-închis, sau neagră cu reflexie cenuşie. Structura este cristalină, cu granulaţie specifică mare. 

Întrebuinţarea cerii

Ceara de albine se foloseşte pe larg în apicultură la confecţionarea fagurilor artificiali (aproape 80 % din producţia totală de ceară).

O largă întrebuinţare a cerii este în cosmetologie şi farmaceutică. Ea este bază la producerea de unsori, la confecţionarea de plasture, lumânări, creme, ruj de buze, deodoranţi, etc. Ea este întrebuinţată în prepararea cremelor de înfrumuseţare şi este socotit un bun depilator. 

În medicină ceara este întrebuinţată la lecuirea strănutului alergic şi a astmei. Ceara este partea componentă a diferitor măşti hrănitoare, care redau pielii blândeţe, drăgălăşie, catifelare.

Ceara are şi alte întrebuinţări, se foloseşte ca materie primă în mai mult de 40 de ramuri: industria alimentară, chimică, optică, metalurgică, textilă, etc.

Lucrari luna curenta

 • prevenirea deranjării şi neliniştirii familiilor de albine, provocate de atacul şoarecilor, păsărilor de curte, ciocănitorilor, etc.;
 • supravegherea modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive săptămânale şi îndreptarea stărilor anormale constante;
 • îndepărtarea fără zgomot a zăpezii neafânate şi a gheţii de pe scândurile de zbor ale stupilor şi desfundarea urdinişurilor de albine moarte;
 • repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol, însârmarea şi fixarea fagurilor artificiali şi ramelor necesare pentru sezonul următor;
 • protejarea fagurilor clădiţi de rezervă precum şi a fagurilor cu miere de atacul rozătoarelor;
 • ridicarea nivelului profesional al apicultorului.