Bolile virotice

În ultimii ani virozele albinelor au luat o extindere tot mai mare, apărând noi maladii virotice în scara planetară. Puterea de contagiune a virozelor este foarte mare şi se face prin contact între albine şi ingestie (hrănirea larvelor sau transferul mierii de la o albină la alta). Pentru zona continentală unde ne aflăm, un interes deosebit trebuie să acordăm următoarelor viroze: paralizia acută, paralizia cronică, viroza x, viroza y, viroza filamentoasă, puietul în sac si viroza botcilor negri.

Patogenitatea lor creşte în anumite condiţii şi anume: fond radio-activ crescut, fond toxic, nosemoză, dismetabolii prin hrană necorespunzatoare, exploatare cu intensă spoliere a albinelor şi slăbirea răspunsului lor imun de apărare, călduri si secete excesive.

Diagnosticul virozelor albinelor se pune în baza semnelor clinice şi a examenelor de laborator. Aceste examene sunt de înaltă tehnicitate şi specialitate, necesitând materiale, substanţe şi aparatură corespunzatoare, ca şi personal executant de înaltă calificare.

Semne de boală: larve moarte necăpăcite sau căpăcite fără semne de loca, nimfe moarte de culoare albă-cenuşie. Albinele vii malformate, albine cu un picior sau mai multe, paralizate, albine ce merg prin faţa stupilor fără putinţă de a zbura, albine paralizate, uneori înnegrite şi depilate, alteori cu aspect normal.

Măsurile de prevenire şi combatere a virozelor la albine

La combaterea lor se fac următoarele acţiuni:

 • Întreţinerea în condiţii optime a familiilor de albine pe tot parcursul anului, asigurându-se hrană suficientă şi de bună calitate, care să le confere o rezistenţă naturală crescută faţă de infecţiile virotice;
 • Chimioterapia bazată pe substanţe de origine naturală de tipul izoflavonolilor, sesquiterpenelor, derivaţilor fenolilor, etc.;
 • Realizarea şi menţinerea unei permanente stări de igienă în stupi şi stupină prin eliminarea şi topirea fagurilor vechi, a celui cu puiet mort, neeclozionat, strângerea şi distrugerea prin ardere a cadavrelor;
 • Eliminarea schimburilor de material biologic, faguri cu miere şi păstură între stupii suspecţi de boală şi cei sănătoşi în cadrul stupinei;
 • Interzicerea folosirii în hrana albinelor a mierii şi polenului ce provine din familiile bolnave sau suspecte de boală;
 • În viroze nu se recomandă tratamente preventive cu antibiotice; acestea nu actionează asupra virusurilor, dar creează o rezistenţă a germenilor bacterieni faţă de antibiotic şi rămân sub formă reziduală în produsele stupului;
 • Numai în cazul în care apar semne clinice specifice bolilor clasice – bacterioze, micoze, protozooze si parazitoze supraadăugate virozelor, se vor efectua tratamente cu medicamente specifice fiecărei boli în parte;
 • Dezinfecţii repetate profilactice şi de necesitate cu una din substantele: sodă caustică, soda de rufe, formol, săpun, cloramina B si apă oxigenată;
 • Evitarea aglomerării stupilor în pastoral pentru eliminarea interferenţei ce se produce între albinele din familiile bolnave şi cele sănătoase ca urmare a rătăcirii acestora, ocazii cu care se face contaminarea şi răspândirea generală a bolilor.

Lucrari luna curenta

 • supravegherea atentă a modului de iernare a familiilor de albine prin controale auditive şi îndreptarea stărilor anormale ivite;
 • curăţirea de zăpadă şi pregătirea vetrelor de stupină în vederea efectuării zborului de curăţire al albinelor, în zilele însorite şi favorabile zborului albinelor se înlătură împachetajul superior (salteluţele) şi capacul lăsând razele soarelui să încălzeasca direct podişorul;
 • completarea rezervelor de hrană şi începerea hrănirii stimulente a familiilor de albine după efectuarea zborului de curăţire de către acestea;
 • repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol;
 • trimiterea de probe de albine pentru analize de laborator în vederea verificării stării sanitare a familiilor de albine din stupină.