Boli necontagioase

Puietul răcit – este o boală necontagioasă ce apare accidental. Se produce atunci când există un dezechilibru între cantitatea de puiet şi cantitatea de albine acoperitoare. Răcirea puietului poate avea loc şi ca urmare a manipulării incorecte a stupilor în special în lunile reci de primăvară.

Pentru a împiedica răcirea puietului se recomandă, în sezonul de primăvară, restrângerea cuibului familiilor de albine la numărul fagurilor bine acoperiţi de albine pentru a menţine în stupi temperatura corespunzătoare pentru creşterea puietului.

Intoxicaţiile albinelor - reprezintă problema actuală cea mai gravă a apiculturii. Intoxicaţiile albinelor sunt determinate de contactul sau ingestia de substanţe organice sau anorganice, care afectează profund metabolismul celular şi funcţiile vitale ale acestora şi provoacă intoxicaţii acute şi cronice ce creează un teren de minimă rezistenţă în faţa agresiilor agenţilor infecţioşi şi parazitari.  

Clinic intoxicaţiile acute se caracterizează prin:

 • mortalitatea masivă şi bruscă în timp scurt a albinelor în interiorul familiilor şi în afara lor, precum şi reducerea efectivului prin moartea în câmp a majorităţii albinelor culegătoare;
 • moartea albinelor şi puietului datorită polenului şi nectarului contaminate cu substanţe toxice aduse de albinele culegătoare;
 • pierderea repetată a albinelor culegătoare consecutiv folosirii repetate a pesticidelor în fitoprotecţie. 

Lucrari luna curenta

 • continuarea recoltării şi extragerii mierii la culesurile de vară;
 • strâmtorarea, în caz de lipsă de cules, a urdinişului pentru evitarea furtişagului;
 • echilibrarea şi completarea rezervelor de hrană pentru iarnă;
 • deplasarea stupinelor la culesurile târzii de întreţinere;
 • eliberarea de miere a fagurilor destinaţi reformării prin descăpăcirea acestora după diafragmă;
 • controlarea calităţii proviziilor de miere în scopul identificării mierii de mană;
 • administrarea la hrăniri stimulente pentru intensificarea creşterii de puiet;
 • revizia familiilor de albine pentru îndreptarea stărilor anormale;
 • tratarea fagurilor de la rezerva stupinei contra gaselniţei;
 • executarea examenului general clinic al familiilor de albine şi aplicarea tratamentelor specifice.