Boli necontagioase

Puietul răcit – este o boală necontagioasă ce apare accidental. Se produce atunci când există un dezechilibru între cantitatea de puiet şi cantitatea de albine acoperitoare. Răcirea puietului poate avea loc şi ca urmare a manipulării incorecte a stupilor în special în lunile reci de primăvară.

Pentru a împiedica răcirea puietului se recomandă, în sezonul de primăvară, restrângerea cuibului familiilor de albine la numărul fagurilor bine acoperiţi de albine pentru a menţine în stupi temperatura corespunzătoare pentru creşterea puietului.

Intoxicaţiile albinelor - reprezintă problema actuală cea mai gravă a apiculturii. Intoxicaţiile albinelor sunt determinate de contactul sau ingestia de substanţe organice sau anorganice, care afectează profund metabolismul celular şi funcţiile vitale ale acestora şi provoacă intoxicaţii acute şi cronice ce creează un teren de minimă rezistenţă în faţa agresiilor agenţilor infecţioşi şi parazitari.  

Clinic intoxicaţiile acute se caracterizează prin:

 • mortalitatea masivă şi bruscă în timp scurt a albinelor în interiorul familiilor şi în afara lor, precum şi reducerea efectivului prin moartea în câmp a majorităţii albinelor culegătoare;
 • moartea albinelor şi puietului datorită polenului şi nectarului contaminate cu substanţe toxice aduse de albinele culegătoare;
 • pierderea repetată a albinelor culegătoare consecutiv folosirii repetate a pesticidelor în fitoprotecţie. 

Lucrari luna curenta

 • continuarea lărgirii cuiburilor potrivit cu dezvoltarea familiilor de albine şi evoluarea culesurilor (introducerea de faguri clădiţi, faguri artificiali) şi aşezarea magazinelor sau corpurilor la ME pentru depozitarea nectarului;
 • menţinerea familiilor de albine puternice în stare activă prin ridicarea periodică de puiet căpăcit de la familiile puternice pentru întărirea familiilor slabe;
 • folosirea întregului potenţial al albinelor pentru secreţia de ceară, pentru asigurarea numărului de faguri clădiţi necesari valorificării culesurilor; 
 • pregătirea familiilor de albine şi transportul acestora pentru valorificarea în condiţii optime a culesului de la salcâm;
 • începerea lucrărilor de creştere a mătcilor;
 • anunţarea organelor locale pe raza carora sunt amplasate stupine la stupărit pastoral pentru luarea în evidenţă;
 • prevenirea intoxicării familiilor de albine cauzate de acţiunile de combatere a dăunătorilor din agricultură şi silvicultură;
 • continuarea tratamentelor pentru combaterea puietului varos şi a locei europene şi americane.