Boli micotice

Ascosferoza (puiet văros) - este boala specifică larvelor de albine, determinându-i moartea, de regulă în primile 2 zile ale stadiului de puiet necăpăcit.

Ascosferoza clinic se recunoaşte după următoarele semne:

 • Aspectul caracteristic pe care îl dau fagurului larvele mumificate răzleţe de culoare albă;
 • Neaderenţa larvelor la pereţii celulelor;
 • Larvele mumificate răspândite în faţa şi pe fundul stupului;
 • Celulele care conţin larve afectate sunt descăpăcite de albină putându-se observa conţinutul invadat de miceliul alb al ciupercii. 

Combaterea şi tratamentul ascosferozei

 • Pentru combatere se îndepărtează şi se distrug mumiile de pe fundul şi din faţa stupului;
 • Se îndepărtează din stup şi se topesc fagurii puternic afectaţi şi se execută igiena şi dezinfecţia de necesitate;
 • Tratamentul se face cu Micocin administrat în doză de 80-100 g preparat prin împrăştierea prin rame peste larve şi albine; se repetă de 3 ori, primele 2 tratamente la interval de 3-4 zile, ultimul la interval de 5-7 zile.

Aspergileoza (puiet pietrificat) – este o boală comună larvelor şi albinelor adulte şi puietului. Boala se întâlneşte des în stupinele instalate în locurile umbrite, pe sol umed, când stupii sunt amplasaţi aproape de pământ.

Această boală este periculoasă şi pentru om şi animalele domestice. Clinic se recunoaşte după următoarele semne:

 • În celulele necăpăcite ale puietului se pot observa o pânză de mucegai galben-verzuie sau neagră;
 • Zona de faguri afectat, care se lărgesc progresiv cuprinzând tot mai multe celule cu puiet, formând plaje de mucegai;
 • Albinele prezintă plăci de agitaţie, nu pot zbura, cad în faţa stupului.

În timpul executării lucrărilor în familiile bolnave, apicultorul trebuie să-şi protejeze mucoasele nazale şi bucale cu o mască de tifon puţin umezit.

Combaterea şi tratamentul aspergileozei

În cazul când sunt atacate şi albinele şi puietul, familiile se gazează cu bioxid de sulf sau cu formol, iar fagurii se ard, stupii se dezinfectează cu lampa cu benzină. Fagurii cu albine se vor muta în stupi curaţi, uscaţi şi dezinfectaţi.

Lucrari luna curenta

 • efectuarea tratamentelor împotriva varrozei când matca a început ouatul;
 • împachetarea cuibului familiilor de albine cu materiale izolatoare;
 • instalarea gratiilor contra şoarecilor la urdinişurile stupilor; 
 • stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire;
 • amenajarea perdelelor de protecţie a stupilor contra vânturilor dominante şi curenţilor reci de aer;
 • executarea dezinfecţiei utilajelor apicole