Boli bacteriene

Loca europeană – este o boală care afectează puietul de albine, determinându-i moartea, de regulă în stadiul de puiet necăpăcit (larve tinere în vârstă de 3-4 zile). Boala apare în general primăvara. Transmiterea bolii se face odată cu hrana administrată puietului de către albinele doici. Căldura din timpul verii şi apariţia unor culesuri bune fac ca boala să regreseze întâlnindu-se şi vindecări spontane.

Clinic, boala se recunoaşte după:

 • Aspectul de puiet împrăştiat pe fagurii afectaţi datorită prezenţei celulelor cu ouă sau larve necăpăcite în zonele compacte cu larve căpăcite;
 • Larvele afectate îşi schimbă poziţia în celulă, evidenţiază prin tegument traheele, prezintă pete de culoare gălbuie care în cele din urmă devin cenuşii-negre, se transformă într-o masă păstoasă, având un miros acru sau aromat.

Restricţii: Se atrage atenţia că mierea provenită de la asemenea familii se interzice a fi valorificată.

Combaterea locii europene

Combaterea se face prin:

 • Îndepărtare din stupi a fagurilor cu puiet afectat;
 • Tratament medicamentos cu Oxitetraciclină sau Locamicin după cum urmează: Oxitetraciclină în sirop din miere sau zahăr 0,5 g/l câte 200-250 ml/familie în funcţie de puterea acesteia, trei administrări la interval de 3 zile şi încă 2 administrări la interval de 5-7 zile;
 • Oxitetraciclină în zahăr pudră 3 g/1000 g zahăr, câte 80-100 g amestec pulverizat peste albine şi printre rame, de 3 ori la interval de 3 zile şi încă de 2 ori la interval de 5-7 zile.

Loca americană

Loca americană – este considerată cea mai gravă boală bacteriană a puietului căruia îi produce moartea în stadiul de puiet căpăcit. Ea nu se vindecă de la sine.

Clinic boala se recunoaşte după:

 • Aspectul de puiet împrăştiat pe faguri;
 • Celule cu capacile umede, perforate, de culoare maron-închis spre negru;
 • Fagurii afectaţi de boală exhală un miros caracteristic de putrefacţie sesizabilă la deschiderea stupului şi chiar de la intrarea în stupină.

Combaterea locii americane

Combaterea locii americane se face prin tratament medicamentos şi o serie de măsuri deosebit de utile după cum urmează:

 • Depistarea familiilor afectate de boală prin examen clinic al tuturor familiilor din stupină efectuat de medicul veterinar din zonă;
 • Fagurii şi familiile puternic afectate, sau cu semne clinice evidente se vor distruge în totalitate prin ardere;
 • Fagurii cu număr redus de celule se elimină din stupi, se topesc şi se înlocuiesc cu faguri noi.
 • Pentru tratament se vor folosi numai Oxitetraciclină sau Locamicin. Oxitetraciclină se administrează în sirop din miere sau zahăr 0,5 g/l, câte 200-250 ml/familie în funcţie de puterea acesteia, trei administrări la interval de 3 zile şi încă 2 administrări la interval de 5-7 zile.

Restricţii: Sunt interzise pentru tratament : Streptomicină, Cloramonfinicol, Nitrofuran.

Mierea provenită de la stupina în care a evoluat loca americană nu se comercializează.

Lucrari luna curenta

 • continuarea recoltării şi extragerii mierii la culesurile de vară;
 • strâmtorarea, în caz de lipsă de cules, a urdinişului pentru evitarea furtişagului;
 • echilibrarea şi completarea rezervelor de hrană pentru iarnă;
 • deplasarea stupinelor la culesurile târzii de întreţinere;
 • eliberarea de miere a fagurilor destinaţi reformării prin descăpăcirea acestora după diafragmă;
 • controlarea calităţii proviziilor de miere în scopul identificării mierii de mană;
 • administrarea la hrăniri stimulente pentru intensificarea creşterii de puiet;
 • revizia familiilor de albine pentru îndreptarea stărilor anormale;
 • tratarea fagurilor de la rezerva stupinei contra gaselniţei;
 • executarea examenului general clinic al familiilor de albine şi aplicarea tratamentelor specifice.